Alle mensen

Harry Waal

Harry Waal

Raadslid, tevens fractievoorzitter; lid van het Presidium

Onderwijs, financiën, verbonden partijen, juridische zaken
Arthur Glas

Arthur Glas

Burgerraadslid, tevens lid van de Commissie Sociaal Domein

Ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, openbare ruimte
Marianne Troostwijk

Marianne Troostwijk

Burgerraadslid

Zorg, Werk & Inkomen, Integratie, LBHTI, Minderheden
Dirk Korver

Dirk Korver

Burgerraadslid

Openbare ruimte; Verkeer en Vervoer
Marcel Reijven

Marcel Reijven

Wethouder

Sociaal domein: Werk en Inkomen; Jeugd(zorg) en Jongeren; Zorg/Wmo; Ouderen; Schuldhulpverlening/armoedebestrijding; Integratie; Minderhedenbeleid. Hiernaast vertegenwoordigt hij het college als dorpswethouder voor Broek op Langedijk.