Alle mensen

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Wethouder

Sociaal domein: Werk en Inkomen; Jeugd(zorg) en Jongeren; Zorg/Wmo; Ouderen; Schuldhulpverlening/armoedebestrijding; Integratie; Minderhedenbeleid. Hiernaast vertegenwoordigt hij het college als dorpswethouder voor Broek op Langedijk.
Frank Bonsel

Frank Bonsel

Fractieondersteuner

Jacqueline Hink – Haarms

Jacqueline Hink – Haarms

Burgerraadslid (a.s.)

Harry Waal

Harry Waal

Raadslid, tevens fractievoorzitter; lid van het Presidium

Onderwijs, financiën, verbonden partijen, juridische zaken
Petra Feenstra

Petra Feenstra

Burgerraadslid

Zorg en Welzijn
Arthur Glas

Arthur Glas

Burgerraadslid, lid Commissie Sociaal Domein

Ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, openbare ruimte
Dirk Korver

Dirk Korver

Burgerraadslid

Openbare ruimte; Verkeer en Vervoer