Samenwerken aan één Langedijk

De afgelopen decennia hebben veel nieuwe Nederlanders zich hier permanent gevestigd. Nederland is daarmee blijvend veranderd. In 2050 heeft een derde van onze inwoners hun geschiedenis in een ander land – zelf, via ouders of grootouders. Veel nieuwkomers en hun kinderen vinden prima de weg in Nederland. Jongeren draaien gewoon mee op school, stromen door naar een vervolgopleiding en vinden passend werk. Veel voetballers in het nationale elftal en aansprekende politici in stad en land hebben een achtergrond in een ander land dan Nederland.

Maar er is ook het nodige dat niet goed gaat. Er zijn nieuwe Nederlanders en hun kinderen die vaker uitvallen op school dan gemiddeld, vaker werkloos zijn, afhankelijk van een uitkering en slachtoffer van geweld achter de voordeur. Er is helaas ook sprake van oververtegenwoordiging in criminaliteit en overlast van bepaalde groepen. Ook worden verworvenheden als de gelijkheid van man en vrouw en van homo en hetero niet door alle nieuwe Nederlanders gedeeld – zoals dat overigens ook geldt voor sommige oorspronkelijke Nederlanders. Lange tijd was integratie een zaak van tolerantie en uiteindelijk zou het dan allemaal vanzelf wel goed komen. In de praktijk betekende die tolerantie vooral wegkijken bij problemen.

Het is dus meer dan tijd voor een nieuw evenwicht. Dat vergt een inspanning van ons allemaal; in de buurt, op school, op het werk, in kerk en moskee, in de politiek. Actieve burgers doen mee in de samenleving, in arbeid, door het spreken van de taal en door zich verbonden te voelen met Nederland. De PvdA Langedijk verwacht dat van iedere Nederlander. Goed onderwijs, betere huisvesting, werk en opvoedingsondersteuning zijn van groot belang voor het welzijn van oude en nieuwe Nederlanders. Maar de overheid kan het niet alleen doen. Daar moeten mensen dan ook zelf aan mee willen werken. Zo bouwen we de aankomende jaren samen aan één gemeente.

Voor deze raadsperiode betekent dat:

  • Voor integratie is beheersing van de Nederlandse taal essentieel. De inburgering kan en moet nog veel beter. Lege klassen kunnen niet. We moeten een inhaalslag maken en zoveel mogelijk mensen alsnog goed Nederlands leren. We vinden dat voor het krijgen van een uitkering kennis en het leren van de Nederlandse taal voorwaarde is.
  • Zeker in deze tijd van economische crisis dreigen kwetsbare groepen als eerste te worden ontslagen. Om te voorkomen dat nieuwe Nederlanders massaal aan de kant komen te staan voert de gemeente een actief diversiteitbeleid en hebben we bij het vinden en behouden van werkgelegenheid speciaal oog voor nieuwe Nederlanders en andere kwetsbare groepen. Op lokaal niveau wordt met werkgevers gesproken om te zorgen dat alle jongeren een stageplek vinden, juist nu!
  • Een goede opvoeding stoomt kinderen klaar voor de toekomst. Waar nodig ondersteunt de PvdA ouders daarbij .
  • Veel allochtone vrouwen verkeren in een maatschappelijk isolement. We zetten in op projecten die deze vrouwen uit het isolement halen.