Langedijk een ondernemende gemeente

Toerisme en recreatie kunnen voor ondernemers en agrariërs in Langedijk een veel grotere betekenis krijgen, vindt de PvdA. Verbrede landbouw, wandel-, kano- en fietsroutes én verblijfsrecreatie worden aangemoedigd. De toeristische sector biedt goede mogelijkheden de werkgelegenheid in Langedijk verder te stimuleren.
  • Waar mogelijk een voorkeursbeleid bij aanbestedingen voor lokale ondernemers.
  • Grote leegkomende boerderijen geschikt maken voor werken aan huis, bijvoorbeeld in de dienstverlening.
  • We investeren in de contacten met het lokale en regionale bedrijfsleven; de beschikbaarheid van de bedrijfscontactfunctionaris wordt uitgebreid.