Langedijk een duurzame gemeente

De PvdA Langedijk staat voor een groene en duurzame gemeente. Groen maakt een buurt prettiger om in te wonen, geeft kinderen de gelegenheid om te spelen en is noodzakelijk voor het voortbestaan van vogels en dieren. De gemeente houdt bij nieuwe bouwprojecten en renovaties van buurten en straten daarom rekening met het groen. Bij de uitbreiding, de inrichting en het onderhoud van het groen in de wijk worden wijkbewoners betrokken.

De gemeente speelt een belangrijke rol in duurzame, klimaat en energiebesparende maatregelen. We stellen zelf een klimaatplan op en nemen het voortouw door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen en door toekomstige bouw en renovaties duurzaam en klimaatvriendelijk uit te voeren. Het gemeentelijk beleid van energiebesparende maatregelen, recycling en hergebruik wordt voortgezet. Ook maken we het aantrekkelijk om vaker de fiets of de bus te pakken en de auto eens te laten staan.

Dit betekent voor Langedijk:

  • De gemeente Langedijk draagt de millenniumdoelen uit en is daarin een voorbeeld.
  • Onze gemeente past actief energiebesparende verlichting toe.
  • Langedijk stimuleert de duurzame opwekking, opslag en besparing van energie.
  • Onze gemeente koopt haar producten en diensten 100% duurzaam in. Zowel bij aanbestedingen, als bij het inkoopbeleid moet de gemeente heldere criteria hanteren die rekening houden met duurzaamheid en mondiale solidariteit.
  • Het groen en de ecologische verbindingszones in onze gemeente blijven behouden.
  • Het groen-adoptieplan in de wijken wordt door de gemeente verder gestimuleerd en uitgebreid. Zo worden mensen actief bij het groen in hun wijk betrokken en worden verenigingen die zich met de natuur bezig houden ondersteund.
  • Lopen en fietsen is niet alleen gezond, het is tevens de minst belastende manier van verplaatsen voor het milieu. Daarom stimuleren we wandelen en fietsen.
  • Huisvestinglasten kunnen worden teruggedrongen door energiebeperkende maatregelen in/aan de woning. Deze investeringen worden mogelijk gemaakt met een stimuleringsregeling voor particuliere eigenaar met een laag inkomen.
  • Door een goede scheiding van het afval blijven de totale kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk. Die afvalinzameling moet zo gestructureerd mogelijk verlopen, volgens het driewekelijkse stramien: Grijs – Oranje – Groen. Ervaring leert dat elke afwijking hiervan leidt tot een verslechtering van de afvalscheiding. Communicatie en voorlichting vanuit de gemeente zijn hiervoor essentieel.