Iedereen telt mee!

Het sociale beleid verandert ingrijpend. Belangrijke taken die nu bij het Rijk en de provincie liggen, worden een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Zo verzorgt de gemeente begeleiding en dagbesteding, komt er één regeling voor mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben, de Participatiewet, én komen alle jeugdzorg-taken bij de gemeente te liggen.

Alle Langedijkers moeten de kans krijgen om mee te doen. Wie toch zijn baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek. De PvdA steunt het gemeentelijk armoedebeleid. Wij zorgen voor een solide vangnet. Sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid gaan vaak samen met schulden. Daarom wil de PvdA volop inzetten op schuldhulpverlening alsmede op de preventie van het schulden maken door het aan banden leggen van de onbeperkte kredietverlening bij de aanschaf van materiële zaken.

Binnen het sociale domein ziet de PvdA Langedijk de rol van de gemeente als een drietrapsraket:: (1) voorkom dat inwoners een beroep moeten doen op voorzieningen, richt je op preventie, (2) spreek mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht, zoek samen naar oplossingen, en (3) zorg voor één integrale aanpak, door vragen of problemen binnen één huishouden in samenhang te bekijken. Met onze ambities streven we naar een Langedijk waar iedereen kan leven, werken en wonen.

De inspanning in de komende periode:

  • Voor ons telt iedereen in Langedijk mee. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen moet maximale kansen krijgen om mee te kunnen doen. We geven extra aandacht aan mensen die dat nodig hebben.
  • We bevorderen het samenspel tussen vrijwilligers en professionals, zodat zorg op tijd beschikbaar is als de sociale omgeving dat niet kan.
  • Praten we over het sociale beleid, dan doen we dat vooral met betrokkenen en de Cliëntenraad. Kennis en ervaring willen we optimaal benutten.
  • Mensen zonder of met een klein sociaal netwerk zijn niet altijd zelfredzaam. Mensen met een beperking doen al een groot beroep op de sociale omgeving, méér kan niet. Wij staan daarom voor een goed georganiseerd vangnet: de gemeente zorgt ervoor dat niemand naast het vangnet valt, zodat iedereen in Langedijk de kans krijgt om mee te doen en iedereen, die dat nodig heeft, hulp krijgt !
  • 100% steun voor het gemeentelijk armoedebeleid. Het gemeentelijk minimabeleid is voor iedereen met inkomen tot 120% van het sociale minimum. Maar dat is voor ons niet de absolute grens. Daarboven hebben we waar nodig ook coulance.
  • De PvdA wil dat mensen die in de schulden raken, voortvarend worden geholpen, waarbij niet alleen naar financiële, maar ook naar sociale en psychosociale problemen wordt gekeken. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten, binnen twee weken is een traject gestart.
  • Als het gaat om schrijnende gevallen breken PvdA-bestuurders door bureaucratische barrières heen. Niemand wordt de dupe van het systeem.