Cultuur, toegankelijk voor iedereen

Langedijk kent een rijke traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist deze voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Door de inzet van middelen zoals een (jeugd)cultuurfonds willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft.

Cultuur draagt bij aan de herkenbaarheid van Langedijk, maar ook aan leefbaarheid en sociale contacten. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen, met name het muziekonderwijs en de bibliotheek, staan onder druk door bezuinigingen. Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Van de bibliotheek mag een transitie verlangd worden naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk wordt gemaakt.
  • De PvdA wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en jongeren(groepen) stimuleren hiervan gebruik te maken.
  • Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een economische spin-off.
  • Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk. Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.
  • We bevorderen dat culturele instellingen zelf actief op zoek gaan naar bronnen van financiering, de gemeente is co-financier.