Raadsleden

Jacqueline Hink – Haarms

Jacqueline Hink – Haarms

Burgerraadslid

Openbare ruimte, burgerparticipatie
Harry Waal

Harry Waal

Raadslid, tevens fractievoorzitter; lid van het Presidium

Onderwijs, financiën, verbonden partijen, juridische zaken
Petra Feenstra

Petra Feenstra

Burgerraadslid

Zorg en Welzijn
Arthur Glas

Arthur Glas

Burgerraadslid, lid Commissie Sociaal Domein

Ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, openbare ruimte
Dirk Korver

Dirk Korver

Burgerraadslid

Openbare ruimte; Verkeer en Vervoer