Raadsleden

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Wethouder

Sociaal domein: Werk en Inkomen; Jeugd(zorg) en Jongeren; Zorg/Wmo; Ouderen; Schuldhulpverlening/armoedebestrijding; Integratie; Minderhedenbeleid. Hiernaast vertegenwoordigt hij het college als dorpswethouder voor Broek op Langedijk.
Harry Waal

Harry Waal

Raadslid, tevens fractievoorzitter; lid van het Presidium

Onderwijs, financiën, verbonden partijen, juridische zaken
Arthur Glas

Arthur Glas

Burgerraadslid, tevens lid van de Commissie Sociaal Domein

Ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, openbare ruimte