Wmo-voorzieningen: rechter verbiedt zowel inkomens- als vermogenstoets