13 juni 2013

Voor welk belang staat de raad van Langedijk?

Dinsdag 11 juni besprak het forum voor de tweede keer het voorstel over de sluitingstijden van de horeca, dit naar aanleiding van de uitkomsten van de proef met glijdende sluitingstijden, een proef die naar de mening van het college ‘bijzonder geslaagd’ is, als ik de inhoud van het raadsvoorstel vrij mag verwoorden. Het is in ieder geval een mening die horeca-ondernemers steunen. Sterker: de ondernemers dringen er bij forum en raad op aan nu toch maar eens snel te besluiten tot langere openingstijden.

Het raadsvoorstel is gebaseerd op een onderzoeksrapportje. Bewust gebruik ik een verkleinwoord, want van de 28 pagina’s waaruit het rapport bestaat vallen de voorpagina, colofon, inhoudsopgave en samenvatting al af. Dan zijn er nog zeven gekleurde pagina’s om een volgend hoofdstuk te markeren en nog vier pagina’s als bijlage. We hebben dus al vijftien pagina’s met non-informatie, op de overige dertien bladzijden lezen we dan enige inhoud. Enige inhoud want de opstellers doen wel verschrikkelijk veel moeite om tot bladvulling te komen (hoeveel euro’s moet de gemeente voor een dergelijk rapport betalen?). Zo lezen onder de kop 5. Naleven van de afspraken heel wollig hoe de onderzoekers hebben vastgesteld in hoeverre de ondernemers zich aan de toegangstijden houden.*

Herhaling op herhaling op herhaling, om vervolgens in 125 woorden (maar liefst drie woorden meer dan de wollige inleidende tekst) te kunnen lezen dat bij één café de mystery guests op drie verschillende avonden na 1 uur nog naar binnen konden gaan en er nog een café was dat zich 1 keer niet aan de toegangstijd heeft gehouden. De conclusies luidt dan dat ‘tijdens de vier controleweekeinden de meerderheid van de ondernemers zich aan de toegangstijd van 1 uur hield.’ Ik concludeer dan echter (jazeker, ik beheers de basisregels van de statistiek): op (zeker) 37,5% van de avonden waarop gecontroleerd werd, was het mogelijk bij horecagelegenheden binnen te komen ná het tijdstip deur dicht!

Hoe succesvol is dan de proef? Eerlijk gezegd: op basis van dit rapport kan ik daar geen enkele uitspraak over doen. We weten namelijk helemaal niet wie in het onderzoek is betrokken en of de mensen van de 0-meting wel overeen komen met de personen van de 1-meting. En toch lezen we ‘harde’ conclusies. Ten eerste: het aanpassen van de horecatijden heeft geen effect gehad op het aantal inwoners dat uitgaat  en de uitgaansfrequentie. Die conclusie blijkt van geen belang, want het aantal horecabezoekers dat na een bezoek aan uitgaansgelegenheden in Langedijk, daarna nog gelegenheden buiten de gemeente bezoekt is afgenomen; jongeren (16-34 jaar) komen gemiddeld later thuis na het uitgaan (is dat wat we willen?); inwoners die wel eens uitgaan in Langedijk vinden uitgaan gezelliger.

De overlast door horeca en horecapubliek is beperkt, zo lezen we. Het totaal aantal uitgaansgerelateerde incidenten in Langedijk in 2011 en 2012 is laag en in vergelijking met 2011 ervaren minder inwoners uitgaansoverlast. Ja natuurlijk, een kleine groep (drie procent) is ontevreden over de mate waarin horecaondernemers rekening houden met omwonenden. Geluidsoverlast en het schenken van alcohol aan minderjarigen zijn de voornaamste redenen.

Meningen en ervaringen van omwonenden en betrokkenen blijken voor een meerderheid niet relevant. Inhoud van rapport en voorstel worden klakkeloos overgenomen, met van zeker drie fracties een dikke verwijzing naar de ondernemers: die hebben het zwaar, lastig, moeilijk; die moeten we het niet zo moeilijk maken. Natuurlijk, van een (landelijke) ondernemerspartij mag je een dergelijke opstelling enigszins verwachten, maar ook onze lokale vrienden van Kleurrijk en Dorpsbelang zijn feitelijk gewoon ondernemerspartijen… …

Natuurlijk, óók wij zien voordelen voor het uitgaanspubliek wanneer de Langedijker horeca langer open kan zijn; natuurlijk is het als ouder fijn te weten dat je kind dichtbij uit kan gaan. Maar vooral willen we onderbouwd besluiten kunnen nemen.

 

* Om te kunnen vaststellen in hoeverre horeca ondernemers zich aan geldende toegangstijden houden,heeft I&O Research in opdracht van gemeente Langedijk in de loop van 2012 steekproefsgewijs mystery guests ingezet. Een tweetal medewerkers van I&O Research hebben op vier weekeinden horecagelegenheden in Langedijk bezocht en daarbij vastgesteld of na 1 uur ’s nachts nog gasten werden toegelaten en hoe werd omgegaan met andere beleidsregels die voor deelnemers aan de proef gelden zoals het deur-dicht beleid en rookbeleid. Het ging om de volgende weekenden: vrijdag 6 en zaterdag 7 juli, vrijdag 7 en zaterdag 8 september, vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober en vrijdag 30 november en zaterdag 1 december. In dit hoofdstuk (beter is: In onderstaande alinea) worden de bevindingen van de mystery guest bezoeken kort weergegeven.