8 januari 2014

Verkiezingsprogramma PvdA Langedijk: Sterk en sociaal

Woensdag 19 maart 2014 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad van Langedijk plaats, verkiezingen waarbij we als Partij van de Arbeid zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om in Langedijk het verschil te kunnen maken, het verschil voor onze inwoners. We gaan die verkiezingen in met de slogan ‘Sterk en sociaal’; het programma waarin we onze visie verwoorden, waarmee we de verkiezingen ingaan, is vandaag gepubliceerd.

De gemeente krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein. In 2005 is de Wet Werk en Bijstand al gedecentraliseerd. De regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de overheveling van delen van de AWBZ naar gemeenten zijn de meest recente voorbeelden en in 2015 wordt de decentralisatie van de Jeugdzorg verwacht. Het verwoorden van de politieke koers van de lokale PvdA wordt daarmee van steeds groter belang.

We zijn ambitieus en blijven dat ook in economisch moeilijke tijden. Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat we de keuzes die we willen maken niet allemaal waar kunnen maken. Maar de keuzes waar we voor staan, maken we wel vanuit onze sociaaldemocratische waarden. En daarop kunnen we worden aangesproken.

Vier belangrijke thema’s in ons verkiezingsprogramma zijn: onderwijs, wonen, werk en zorg & welzijn. De komende weken, in de aanloop naar de verkiezingen, gaan we op onze site, onze facebookpagina en in Langedijk Informeert verder in op deze thema’s.

Het programma kunt u hier downloaden: Verkiezingen 2014_Programma (publ)