9 juni 2013

Uitstel doorvaarbaarheid langs Broekerplein ongewenst

Op zijn minst verrassend was het signaal vanuit de wijk Mayersloot-West, dat het college de doorvaarbaarheid aan de noordzijde van het nieuw te ontwikkelen Broekerplein niet op korte termijn wil realiseren. En inderdaad: de informele vraag van de PvdA-fractie werd snel gevolgd door een memo van het college: de brug in het fietspad en de doorvaarbare duiker zouden betaald worden uit de reserve bouwgrondexploitaties, maar omdat die reserve volledig uitgeput is, kiest het college ervoor om beide objecten (nog) niet uit te voeren en daarmee de doorvaarbaarheid aan de zuidzijde van de wijk op de lange baan te schuiven.

Voor de brug en de duiker denkt het college 340.000 euro te moeten investeren; met de vaststelling van de jaarrekening kost het hele project Broekerveiling de gemeente Langedijk op dit moment ongeveer 3,4 miljoen euro. De fractie van de PvdA had eind vorig jaar moeite met het voorstel de grondprijs voor het Zuidveld ten gunste van de ontwikkelaar aan te passen. Nú heeft de fractie er moeite mee, dat de grondexploitatie ten nadele van onze inwoners wordt aangepast. Bij de behandeling van de kadernota dient de fractie -met andere partijen- dan ook een motie in: de doorvaarbaarheid vanuit de wijk Mayersloot-West, langs het Broekerplein dient zo spoedig mogelijk en voortvarend te worden opgepakt!