18 december 2013

Successen bij laatste raadsvergadering van 2013

Uitbreiding van de fractie met twee burgerraadsleden, een amendement én een motie aangenomen, en als klap op de vuurpijl werd de zienswijze van de PvdA-fractie op de voorgestelde regionale sociale dienst ook unaniem door de raad overgenomen. Het leidde tot een tevreden gevoel bij de fractie.

 

Jong talent

Het succes begon al vrijwel aan het begin van de vergadering, met de beëdiging van Mohammed Amine Ait Ochaine en Menno Reijven als burgerraadsleden. Juist bij de burgerraadsleden zagen we bij verschillende fracties de laatste maanden al steeds meer jongeren doordringen, zij leggen het toch af tegen de PvdA met de 20-jarige Mohammed en de 21-jarige Menno!

En daarna kwam de echte inhoud.
Het duurde heel lang voor de raad de nota ‘Langedijker kracht, Subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie’ kon vaststellen, want al op 3 september werd het voorstel voor de eerste keer besproken. Toen al kondigde de fractie van de PvdA, met de fracties van HvL/D66 en Kleurrijk Langedijk een amendement, een wijziging van het besluit, aan: hoewel de nota al veel maatschappelijke doelen noemde werd het belang van het maatschappelijk middenveld gemist; dus juist daarop werden nog twee doelen geformuleerd. Een amendement van de fractie van de VVD om juist het aantal doelen te beperken strandde, waarna ‘ons’ amendement wel op ruime steun in de raad kon rekenen. In zijn  stemverklaring vroeg  fractievoorzitter Marcel Reijven nog aandacht voor de visie van de PvdA op accommoderen en subsidiëren: het accommodatiebeleid gaat voor op het subsidiebeleid, want in Langedijk worden veel subsidies verleend om alleen maar de huur van accommodaties te kunnen betalen.

Onderwijshuisvesting

Meteen daarop kwam het SIHP aan de orde, het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs: een goed doordacht plan, gericht op de toekomst, en met brede inbreng voorbereid. Toch kleeft er aan het plan een ‘maar’: de hele uitvoering kost ongeveer vijf miljoen euro; dát bedrag is weliswaar opgenomen op het ‘wensenlijstje’, maar daarvoor is dus nog geen dekking. Bij de laatste behandeling in het forum vroeg Harry Waal juist daarvoor aandacht. Er ligt een goed plan, het kan dus niet de bedoeling zijn daaraan géén uitvoering te geven. Namens de PvdA nodigde hij de andere fracties uit gezamenlijk een amendement voor te bereiden, om die dekking van de kosten zeker te stellen. Daarop is de afgelopen weken géén reactie gekomen, waarna de fractie bijna op het laatste moment een motie uitwerkte, met het verzoek aan het college bij de Kadernota 2014 voorstellen te doen voor die dekking. Na een discussie werd zowel het huisvestingsplan als de motie unaniem aangenomen!

En daarmee was het nog niet over, want het voorbereidende werk van Harry Waal over de toekomstige regionale sociale dienst, met een duidelijke kritische noot, werd unaniem de zienswijze van de raad! En voor raadslid Dirk Korver werd 17 december ook nog persoonlijk een speciale dag, want om 23:15 uur – keurig na de raadsvergadering – kwam zijn derde kleinkind op de wereld.