17 februari 2014

Subsidie met beleid

De verandering
Het subsidiesysteem van Langedijk gaat veranderen. Er wordt een systeem ingevoerd waarbij subsidiering van activiteiten afhankelijk wordt gesteld van maatschappelijk nut en profijt voor de Langedijker bevolking.

Onze ambitie
PvdA Langedijk is het eens met deze verandering. Het huidige systeem is te gecompliceerd en daardoor ondoorzichtig. Daarbij komt dat door het gebruik van gemeentelijke accommodaties niet meer duidelijk is wat de gemeente nu feitelijk subsidieert. Zo krijgt Atelier6 voor activiteiten nu ruim 3.700 euro, maar om de huur in De Binding te kunnen betalen zo’n 61.500 euro, meer dan 16 keer zoveel! Van die hoge huren willen we af, net zoals we af willen van subsidies om de huur te kunnen betalen.

We willen een scheiding van accommodatiebeleid en het subsidiebeleid. Eerst bepalen we hoe we omgaan met de gemeentelijke accommodaties, daarna kijken we naar de gevolgen voor de subsidie om vervolgens de hoogte daarvan te bepalen, op basis van vooraf opgestelde criteria.

Dit betekent in de raad:

  • We gaan voor een duidelijk accommodatiebeleid. Huren komen op zo’n niveau dat een subsidie niet nodig is; maatschappelijk verantwoord noemen we dat.
  • Voor subsidieverstrekking worden verenigingen en organisaties beoordeeld op hun bijdrage aan de Langedijker samenleving. Voor die beoordeling worden heldere uitgangspunten opgesteld.
  • Subsidiëring van activiteiten wordt afhankelijk van het voldoen aan die uitgangspunten.
  • De keus is aan verenigingen om activiteiten anders in te richten of zelf te zorgen voor alternatieve inkomsten.
  • Leidt dit tot minder subsidie, dan willen we dat er een goede overgangsperiode is.

Meer informatie? Klik HIER.