Stelling in de Koerier: Jongerenhuisvesting

21 februari 2018

De stelling: Jongerenhuisvesting moet prioriteit krijgen boven de realisatie van woningen voor senioren.

De PvdA Langedijk is het hiermee eens.

De druk op jongerenhuisvesting is veel groter dan op seniorenhuisvesting. Uiteraard is goede huisvesting voor ouderen belangrijk, maar voor de meeste ouderen geldt dat zij al een prettige woning hebben, waarin zij vaak nog lang willen blijven. Waar in Langedijk echter een groot tekort aan is, maar dat geldt voor de hele regio, zijn woningen voor jongeren, woningen voor starters op de woningmarkt. En kunnen jongeren al een woning krijgen, dan is dat vaak niet in Langedijk, laat staan dat er een woning wordt gevonden in het eigen dorp. Wachttijden bedragen meer dan vijf jaar, en dan krijg je een oud of klein woninkje, in Alkmaar!

De woningbehoefte in onze regio neemt tot 2030 toe met 24.000 woningen. Die taakstelling mag niet aan Langedijk voorbij gaan. Binnen de dorpen is weinig ruimte voor woningbouw, daarom moet Langedijk de komende jaren nieuwe woningbouwplannen ontwikkelen. Want waar weinig woningen worden gebouwd, is huisvesting voor jongeren het kind van de rekening. Kunnen we jongeren echter binden aan Langedijk, dan is er toekomstperspectief: dan blijven de dorpen vitaal, houden scholen, winkels en verenigingen bestaansrecht!