13 februari 2014

Scholen op de schop?

De verandering
Het onderwijs in Langedijk staat onder druk, want de leerlingaantallen nemen fors af: tot 2023 komen er ruim 10% minder leerlingen. Er zijn daarom slimme oplossingen nodig om te zorgen dat kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs overeind blijven.

Onze ambitie
De PvdA Langedijk staat en gaat voor goed onderwijs. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor is goed onderwijs een absolute voorwaarde. Het betekent dat we veel in scholen moeten investeren, willen investeren. Maar daarmee zetten we het onderwijs in Langedijk wel neer als voorportaal van een goede toekomst voor iedereen, met voor scholen en leerlingen optimale mogelijkheden om goed te presteren.

Dit betekent:

  • Het vastgestelde huisvestingsplan voor het onderwijs gaat niet in de la, maar wordt vanaf 2015 onverkort uitgevoerd. Hiermee wordt voor de meeste scholen voorzien in een belangrijke verbetering van de accommodaties.
  • In Sint Pancras renoveren we de Paus Johannes zo, dat de school voldoet aan alle eisen; direct naast deze school realiseren we een nieuw gebouw, als noodzakelijke uitbreiding van de Paus Johannes en om de Steltloper en voorschool te huisvesten.
  • We bevorderen de integrale kindcentra: voorzieningen die aan kinderen van 0-12 jaar in een doorgaande lijn onderwijs, opvang en begeleiding bieden.
  • We bevorderen de veiligheid in en rond de school. Veilig lopen en fietsen naar school horen daar ook bij.