Door Marcel Reijven op 12 april 2013

Raadsfractie ondergaat tijdelijke wijziging: Dirk Korver vervangt Tineke Wiersma

De raadsfractie van de PvdA Langedijk ondergaat een tijdelijke wijziging. Raadslid Tineke Wiersma treedt noodgedwongen terug; zij wordt in ieder geval tot de zomer vervangen door Dirk Korver, nummer 4 van de kandidatenlijst.

Tineke is onlangs geopereerd, maar herstel en nabehandeling vergen nog geruime tijd. Tineke kan in die periode niet werken, of het raadswerk uitvoeren, daarom gebruikt zij de mogelijkheid uit de kieswet, die tijdelijke vervanging wegens ziekte of zwangerschap mogelijk maakt. Dirk Korver is de eerstaangewezene om in de tijdelijke vacature te voorzien en hij heeft al aangegeven de plaats van Tineke waar te willen nemen. Dirk, in de periode 2006 – 2010 al eerder raadslid voor de PvdA, is in de raadsvergadering van 26 maart benoemd en beëdigd.

Wij wensen Tineke sterkte toe voor de komende periode. Daarbij doet het ons zeer goed dat Tineke het vertrouwen in een goede afloop uitstraalt. Wij sluiten ons daar dan ook graag bij aan!

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven