10 september 2014

Raad Langedijk geeft groen licht voor Adventurepark

Het Adventurepark in recreatiegebied Geestmerambacht mag verder ontwikkeld worden. Dat heeft de gemeenteraad van Langedijk dinsdagavond besloten. Er was veel kritiek op het park, met onder meer een klimtoren, horeca, hindernisparcours, tokkelbaan en waterrecreatie. Volgens Stichting Kleimeer zou het de doodsteek betekenen voor naastgelegen natuurgebied ‘De Kleimeer’.

Handtekeningen
Tegenstanders van het Adventurepark – politiek ondersteund door GroenLinks, Hart voor Langedijk/D66 en Kleurrijk Langedijk – boden voorafgaand aan de raadsvergadering ruim 2300 handtekeningen aan aan burgemeester Hans Cornelisse. Maar die bleken geen invloed te hebben op de mening van een meerderheid in de raad: die stemde in met het verder uitrollen van de plannen voor het park.

Standpunt PvdA
Laat er geen misverstand over bestaan: de PvdA is vóór de vestiging van een adventurepark in Geestmerambacht. Een dergelijke voorziening maakt het gehele gebied aantrekkelijker én zorgt voor opbrengsten. Vooral dat laatste is met het oog op het terugtrekken van de provincie Noord-Holland van groot belang.

Maar ….. de vraag die tijdens de raadsvergadering voorlag was of de ontwikkeling gewenst is op de beoogde locatie. Gewenst – ja, op de beoogde locatie – mogelijk. Voor de PvdA is het een probleem dat de raad géén keuze krijgt. Er is één, door de ondernemer gewenste locatie. Daarbij gelden economische motieven en dat begrijpen we ook nog. Maar een zichzelf respecterende gemeente heeft bij dit soort majeure beslissingen alle aspecten af te wegen. Resultaat van zo’n afweging moet zijn een locatie die zoveel als mogelijk tegemoetkomt aan alle belangen en de minste schade oplevert. De PvdA heeft niet het gevoel dat we met dit voorstel aan belangenafweging toekomen. Ons voorstel was twee of drie locaties tegen het licht te houden en te bezien welke het beste voldoet aan de criteria. Dan had de raad tot een voldragen mening- en besluitvorming kunnen komen.

Wij vinden dit ook van belang omdat voor dit soort ingrijpende beslissingen draagvlak nodig is.