Door Marcel Reijven op 12 april 2013

PvdA op bezoek in Sint Pancras

Tijdens de algemene ledenvergadering gaf fractievoorzitter Marcel Reijven al een toelichting bij de post ‘Dorpsbijeenkomsten’ op de begroting voor 2013: de fractie wil in de aanloop naar het verkiezingsprogramma in de dorpen horen en ervaren welke issues belangrijk zijn. Vanuit die gedachte waren bijeenkomsten in de dorpen gepland, als eerste in Sint Pancras omdat vooral daar een aantal actuele, en politiek relevante punten spelen: de vaststelling van het accommodatieplan en de uitvoering van de Maatwerkweg. De ervaringen van Sint Pancras worden dan benut voor de bijeenkomsten in de andere dorpen.

De bijeenkomst in Sint Pancras stond gepland voor 30 januari; vlak daarvoor kwam het college met een aantal ingrijpende besluiten voor het dorp: het accommodatieplan – belangrijk voor veel verenigingen en organisaties in het dorp – kan door de financiële (on)haalbaarheid in de prullenbak, het ontwerp voor de Maatwerkweg, de nieuwe inrichting voor Bovenweg en Voorburggracht, wordt nog niet uitgevoerd, dit ingegeven door de financiële positie van de gemeente Langedijk.

Met die besluiten van het college in gedachten waren we op 30 januari met fractie en bestuur voorbereid om de weerstand van de Pancrassers te weerstaan. Dát bleek dus wel mee te vallen: ondanks publicatie in het Langedijker Nieuwsblad en een dubbele persoonlijke aanschrijving aan vrijwel alle verenigingen en organisaties in en uit het dorp, bleken slechts twee inwoners van Sint Pancras belangstelling te hebben voor het gesprek met de PvdA; één vereniging, de Dorpsraad Sint Pancras, berichtte dat zij niemand kon afvaardigen.

Fractie en bestuur hebben heel geanimeerd gesproken met (vooral) de heer Siem Wognum, maar tegelijkertijd de conclusie getrokken dat het dorpsgesprek geen goed instrument is, in ieder geval niet op dit moment.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Wat is je achtergrond? Ik ben op 25 mei 1962 in Wormerveer geboren en opgegroeid in het uiterste puntje van West-Friesland, Enkhuizen. Na de middelbare school heb ik aan de Militaire Academie in Breda civiele techniek gestudeerd, waarna ik tien jaar als officier bij de Landmacht heb gewerkt. In 1995 ben ik overgestapt naar de

Meer over Marcel Reijven