Door Marcel Reijven op 25 september 2013

PvdA Langedijk roept op tot versterking armoedebeleid

Vorige week presenteerde het kabinet Rutte zijn begroting voor 2014. Voor de gemeente was daarbij een verrassende meevaller: er is extra geld beschikbaar voor armoedebestrijding, niet alleen voor 2014 en later, zelfs nog dit jaar komt er extra geld naar de gemeente toe!

Ten gevolge van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken neemt voor alle groepen toe. Met name kinderen kunnen hiervan de dupe worden. Het is in ons land al zover dat één op de negen kinderen (11%!) in armoede opgroeit. Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen, met als gevaar dat zij zich buitengesloten voelen.

Kabinetsbeleid

Werk is nog steeds de beste manier om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan, daarom wil het kabinet in samenwerking met sociale partners de arbeidsparticipatie bevorderen. Maar door de economisch moeilijke situatie en het voortduren van de economische crisis kan de inzet van het kabinet niet voorkomen dat er mensen zijn die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Het kabinet onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je (langdurig) moet leven van een laag inkomen. Daarom trekt het kabinet meer geld uit voor de armoedebestrijding Voor 2013 komt er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten, voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Omdat dit bedragen zijn voor alle gemeenten, is het belangrijk te weten over welke budgetten het gaat voor Langedijk.

Gemeentelijk armoedebeleid

De manier waarop het geld verder wordt benut, is vrij aan de gemeente, zelfs zo vrij dat er aan het geld geen label ‘Armoedebestrijding’ hangt. De PvdA Langedijk vind het belangrijk dit geld daadwerkelijk aan armoedebestrijding te besteden; om die reden dient de fractie tijdens de raadsvergadering van 15 oktober een motie in, waarin het college wordt opgeroepen dit extra geld daarvoor te benutten. Met name voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is er extra aandacht nodig. En hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente, omdat de eerste verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid bij die gemeente ligt. De gedachte is dat op lokaal niveau de beste mogelijkheden bestaan die ondersteuning te bieden aan mensen die dit nodig hebben, vooral ook omdat de gemeente deze mensen het beste weet te bereiken.

Keuze

In de motie stellen we voor het extra budget dat naar het gemeentefonds gaat voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk aan dat deol te besteden en –ondanks de lastige financiële positie van de gemeente Langedijk– niet aan de algemene middelen toe te voegen of voor andere beleidsdoeleinden te gebruiken. Wij roepen op om kinderen tot specifieke doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid te maken.

Om te zorgen dat deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn kun je denken aan vormen zoals kindpakketten (met bijvoorbeeld de zwemles, bibliotheekpas, vervoer, kleding), oprichting of versterking van jeugdfondsen (sport, cultuur) of de ondersteuning van organisaties die zich hier specifiek voor inzetten.

Motie Budget armoedebeleid 2013 (1)

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven