Door Marcel Reijven op 27 februari 2014

PvdA Langedijk: maak(t) werk van stages en vakmanschap

De Partij van de Arbeid wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding biedt de beste kansen op de arbeidsmarkt. Wij willen dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd naar 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18-plussers te helpen bij het halen van hun diploma. Ook willen we meer investeren in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Dit staat in een actieplan dat Tanja Jadnanansing, lid van de Tweede Kamer, met veel lokale PvdA-lijsttrekkers, waaronder ik, donderdag presenteerden.

Download het actieplan (pdf) >

We willen dat iedere jongere van school gaat met een diploma, en daarmee met voldoende kansen de arbeidsmarkt op gaat. Nog steeds komt het voor dat scholieren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek weten te vinden. Dit voorkomen we door het wettelijk vastleggen van een stagegarantie. Vaak is ook de overgang van het vmbo naar het mbo een probleem. Door iedere jongere een loopbaancoach te geven laten we deze overgang soepel verlopen.

De PvdA Langedijk wil ook zelf het tekort aan stageplekken aanpakken, door in de gemeente per tien medewerkers één stageplek aan te bieden. Ook moet de gemeente, zo nodig in regionaal verband, de verantwoordelijkheid nemen om bedrijfsleven en scholen bij elkaar te brengen. Om dit te bevorderen willen we ‘stage-voor-stages-beurzen’ organiseren, waarin scholieren en het bedrijfsleven elkaar op laagdrempelige wijze leren kennen.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven