Door Marcel Reijven op 1 juni 2013

Overheveling begeleiding AWBZ: fractie stelt vragen

Op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de (individuele en groeps-) begeleiding zoals die nu bestaat in de AWBZ. De begeleiding wordt ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. In de Wmo wordt het compensatiebeginsel gehanteerd: er is niet zozeer recht op een voorziening, maar het is wenselijk om in gesprek met de cliënt tot oplossingen te komen die bijdragen aan participatie. Langedijk is te klein om deze ontwikkeling zelfstandig voor te bereiden, reden waarom het college inzet op samenwerking in de Regio Alkmaar.

Vanuit de regio is aangegeven dat voor de overgang van de functies begeleiding naar de Wmo een startnotitie is voorbereid en dat is afgesproken dat de acht deelnemende gemeenten deze startnotitie in de periode april – juni 2013 in commissieverband (in de Langedijker situatie dus in forumverband) opiniërend bespreken. Vervolgens zal de definitieve besluitvorming begin 2014 plaatsvinden. Het college heeft de startnotitie echter nog steeds niet aangeboden voor bespreking in het forum.

Marcel Reijven, fractievoorzitter van de PvdA Langedijk, geeft zijn commentaar hierop: “We horen steeds dat de decentralisaties de gemeente voor enorme opgaven gaan stellen, als raad moet je dan wel goed op de hoogte gehouden worden. Ik weet dat de raden van – in ieder geval – Heiloo en Alkmaar deze startnotitie al hebben besproken, terwijl het college van Langedijk de startnotitie nog niet eens heeft aangeboden voor agendering. Ik heb even gedacht dat er misschien vertraging lag bij de cliëntenraad, maar ook de cliëntenraad heeft deze notitie nog niet gekregen! Ik kan alleen maar concluderen dat onze raad deze notitie niet vóór het zomerreces zal bespreken. Als Langedijk missen we hierdoor de mogelijkheid om inhoudelijk te kunnen sturen; volgens mij laat het college hier steken vallen, met als gevolg dat we het vogeltje over het touwtje laten vliegen. Ik vind dit zéér zorgwekkend en heb daarom naar het middel van raadsvragen moeten grijpen.”

De raadsvragen en de startnotitie vindt u hieronder.

130539_Vragen decentralisatie begeleiding (2)

Startnotitie overheveling begeleiding

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven