Naar de verkiezingen: stellingen in De Koerier

Door Marcel Reijven op 9 februari 2018
Ook de redactie van De Koerier besteedt aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, door wekelijks aandacht te besteden aan een specifieke gemeente, met een stelling waarop wordt gereageerd door de deelnemende partijen/lijsttrekkers.

De eerste stelling: De ambtelijke fusie met Heerhugowaard is een slecht idee.

De PvdA Langedijk is het hiermee oneens, en wel hierom:

We zien dat het Rijk steeds meer taken op het bordje van de gemeente legt, zoals de jeugdzorg, Participatiewet, sociale werkplaatsen, of de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Met die extra taken wordt samenwerking steeds belangrijker, want Langedijk alleen is géén interessante partner om zaken mee te doen.

Tegelijkertijd is de afgelopen jaren veelvuldig vastgesteld dat Langedijk niet op de toekomst is voorbereid: het gaat nu wat beter, maar de financiële positie blijft zwak; de bestuurskracht is matig waardoor Langedijk nauwelijks als volwaardig partner in de regio kan optreden; de ambtelijke organisatie is relatief klein en kwetsbaar waardoor men met moeite in staat is in te spelen op de eisen van een snel veranderende samenleving, een bijdrage te leveren aan regionale ontwikkelingen en tegelijkertijd in staat is tegenwicht te bieden bij ongewenste regionale druk.

Hoe kan de gemeente, in het belang van de Langedijker samenleving, toch haar belangen veilig stellen, én met een goede kans op succes komen tot uitvoering en realisatie van de Langedijker missie en visie? Daarvoor is dus forse versterking van de ambtelijke organisatie nodig, in kwaliteit en kwantiteit. Dat zelf verzorgen is onbetaalbaar; daarom kiezen wij voor ambtelijke samenwerking, waarbij twee organisaties elkaar versterken.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Wat is je achtergrond? Ik ben op 25 mei 1962 in Wormerveer geboren en opgegroeid in het uiterste puntje van West-Friesland, Enkhuizen. Na de middelbare school heb ik aan de Militaire Academie in Breda civiele techniek gestudeerd, waarna ik tien jaar als officier bij de Landmacht heb gewerkt. In 1995 ben ik overgestapt naar de

Meer over Marcel Reijven