24 april 2014

Langedijk neemt afscheid van wethouder Frits Westerkamp

Na een korte (in)formatieperiode, met een bijzondere wending, presenteerden Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA op 17 april een coalitieakkoord. Met die presentatie was direct duidelijk dat Langedijk van drie zittende wethouders afscheid mocht/moest nemen, waaronder PvdA-wethouder Frits Westerkamp. Dinsdag 22 april gebeurde dat dan ook.

Frits Westerkamp, die vanuit de zorgsector doorgroeide naar de wereld van veiligheid, waar hij veel kennis en ervaring heeft opgedaan over veiligheid, crisisbeleid en rampenbestrijding. De afgelopen jaren was hij – naar eigen zeggen – met veel plezier bestuurder in de gemeente Langedijk. En hij was niet alleen bestuurder in Langedijk: Frits Westerkamp is 16 jaar politiek betrokken bij Langedijk, waarvan ruim 13 jaar als raadslid, en de laatste twee jaar en acht maanden als wethouder, met als portefeuille: Sport, mobiliteit en onderwijs. En natuurlijk dorpswethouder voor Broek op Langedijk.

Onlangs, gezien zijn post op Facebook in januari, ontdekte Frits de betekenis van zijn voornaam: machtig door vrede. Op Facebook konden we daarna lezen: Mijn lijfspreuk? Facebook is belangrijk in de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Frits Westerkamp: alle activiteiten, alle inspanningen kunnen we volgen en lezen. We hebben echt te maken met een mister Social Media. Maar ook een wethouder die zichtbaar was in de dorpen en de media. Want naast bezoeker bij vergaderingen, festiviteiten en evenementen, was Frits zichtbaar bij:

  • De Gemeenschappelijke Integratie Agenda
  • In de rol van loco-burgemeester Jurylid bij Showhero
  • Aanwezig bij de Verkiezing Koning/Koningin voor de dag
  • Voortrekker bij een Reis door de tijd (Expeditie Mooi Noord-Holland)
  • Feestelijke opening fietstunnel N245
  • Puzzelen voor de N242 (Kruispunt Verlaat)
  • Aanwezig bij het voorleesontbijt in de bibliotheek
  • Opening pleintje Weidemolen
  • Onthulling Kanjerschool

In de raad heeft Frits Westerkamp zich jaren gemanifesteerd als PvdA-er, en is hij nadrukkelijk voor het voetlicht getreden als commissie-, later forumvoorzitter en als plaatsvervangend voorzitter van deze raad. Waarschijnlijk had hij zijn ‘finest hour in de politiek’ toen hij optrad als voorzitter van de raadsenquête.

In 2011 kwam de PvdA (weer) in beeld bij de coalitie. Gesprekken die begonnen vóór de vakantie. Die gesprekken – en de daaropvolgende discussie bij de eigen afdeling – leidden ertoe dat Frits Westerkamp in september kon plaatsnemen aan de andere kant van de tafel, wethouder kon worden, als opvolger van de teruggetreden Ronald van Schoorl. Van tevoren gaf Frits zijn terughoudend aan: “Pas als de burgemeester de hamerslag geeft, geloof ik het. Maar het voelt heel goed.”

Een voorbereiding op zijn functie als wethouder had hij nauwelijks nodig. In meer dan drie raadsperiodes bouwde hij immers een aardige dossierkennis op en kon hij direct over de meeste onderwerpen meepraten. Er is wel een duidelijk verschil geweest natuurlijk: als raadslid lees je de dossiers op hoofdlijnen; als wethouder ga je dieper op de onderwerpen in: Is het uitvoerbaar? Is het duidelijk? Is de inhoud helder voor de raad?

Als wethouder heeft Frits Westerkamp als lid van het college, maar ook als vertegenwoordiger van de PvdA belangrijke successen geboekt. Concrete voorbeelden zijn de samenwerking kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de ontwikkeling van het kindcentrum, het Behouden Huis. Lastiger dossiers waren de Maatwerkweg, Muziekonderwijs, Mayerslotcomplex en de Maatschappelijke accommodaties – ligt het misschien aan de eerste letter van die projecten. Maar ook die hobbels zijn of worden genomen.

Frits heeft gepropageerd steeds een voorstander te zijn van actief taalgebruik. In het interview ter introductie, vlak nadat hij als wethouder was beëdigd, verwoordde hij dat als volgt: “Schrijf niet ‘we zullen het doen’, maar ‘we doen dit’. Geef duidelijk aan wat je doelen zijn. Als het niet lukt, leg ik uit waarom het niet is gelukt.” Vaak heeft hij dit inderdaad voor elkaar gekregen, helaas is er in het laatste beleidsdocument uit zijn portefeuille toch iets misgegaan: het subsidiebeleid volgt die visie helemaal – nul keer zal of zullen – maar in het nieuwe accommodatiebeleid komt het toch veertien keer voor… …

Frits, bedankt voor je inzet in de politiek, bedankt voor je grote betrokkenheid bij Langedijk. En veel succes in je verdere loopbaan!

Tegelijk met Frits Westerkamp nam de raad ook afscheid van de wethouders Ilse Overzier (Hart voor Langedijk/D66) en Irma Schrijver (GroenLinks). Ook hen bedanken we voor de inzet en wensen hun een goede toekomst toe.

Op dinsdag 22 april zijn namens de nieuwe coalitie ook de wethouders beëdigd: Jan Piet Beers (die namens Dorpsbelang Langedijk blijft zitten), Jasper Nieuwenhuizen (VVD) en Bert Fintelman (CDA). We wensen hen veel succes toe bij het dagelijks bestuur van onze mooie gemeente; we volgen hen positief en kritisch en beoordelen hun daden en voorstellen op inhoud. We gaan ervan uit ook vanuit de rol van (kleine) oppositiepartij een constructieve bijdrage te kunnen leveren.

De afscheid nemende wethouders, met een presentje namens hun partijen en Kleurrijk Langedijk (en de kunstenaars):

Afscheid wethouders