26 februari 2013

Juist nú investeren in duurzaamheid

De fracties van de Partij van de Arbeid in de regio Alkmaar hebben met verbazing kennis genomen van de opstelling van de VVD in de regio betreffende de mogelijkheid voor de Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar om de stadsverwarming van Purmerend over te nemen. Vooral de vraagtekens over de strategische keuzes van de HVC baren de PvdA zorgen.

De PvdA is voorstander van een HVC die als nutsbedrijf namens 48 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen midden in de maatschappij staat. En waarbij deze zich sterk richt op afvalinzameling maar ook op verduurzaming van de energievoorziening.
Volgens ons moet je juist nu willen investeren in gezamenlijke slimme energieoplossingen zoals restwarmte, zonne- en windenergie, maar ook stadsverwarming. Deze dragen bij aan een duurzame leef- en woonomgeving voor de inwoners van onze regio. Voor ons is dit een noodzakelijke, slimme en strategisch juiste zet voor een minder van fossiele brandstof afhankelijke toekomst en het borgen van een betaalbare energievoorziening op basis van een nutsvoorziening van en voor de inwoners van de aandeelhoudende gemeenten.