20 juni 2013

Inrichting woongebied Veilingterrein krijgt vorm

Een park, voetgangersgebieden, doorvaarbaar water, voldoende parkeergelegenheid,  30-kilometerzones en ondergrondse afvalinzameling. De nieuwe woonwijk die moet gaan verrijzen op het braakliggende terrein De Wuyver, daar waar ooit de Veilinggebouwen in Noord Scharwoude hebben gestaan, krijgt volgens de recent door het college vastgestelde inrichtingsplannen een duidelijk dorps en groen karakter. In dit gebied is straks ruimte voor ca. 240 nieuwe woningen.

Het westelijk deel van de nieuwe wijk bestaat uit een woonbuurt die qua schaal en sfeer aansluiting vindt bij de omliggende Oranjebuurt. Het oostelijk gebied wordt een mix van woningen, bedrijven en voorzieningen, met onder andere de Horticoop en een Aldi supermarkt. Hoewel het hier eigen terrein betreft, wordt het aangelegd conform het nu voorliggende inrichtingsplan. De Loswal, waar vroeger de overslag van goederen plaatsvond, krijgt, als knipoog naar het verleden, een wat meer industrieel uiterlijk.

Het ontwerp bestemmingsplan voor het westelijke deel van de woonwijk zal binnenkort  ter visie liggen. Na de zomer kan de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Naar verwachting zal eind dit jaar, of begin 2014 gestart worden met de bouw van de eerste fase van de woningen in het westelijk deel van het gebied.
Meer informatie is te verkrijgen via www.hetveilingterreinverandert.nl. Een maquette van het toekomstig woongebied staat opgesteld in het gemeentehuis (de wachtruimte bij de balie van Vergunningen en Handhaving).

Bron: Gemeente Langedijk