12 maart 2014

Inkomsten vergroten of verder bezuinigen? (Langedijk informeert 12/3)

De financiële positie van Langedijk blijft aandacht vragen. Voor de PvdA is de aanpak daarvan geen kwestie van inkomsten vergroten of verder bezuinigen, maar van inkomsten vergroten en verder bezuinigen.
De gemeente krijgt steeds meer taken overgedragen, maar op de budgetten wordt direct gekort. Daaraan moet een einde komen. Wij willen de VNG en onze Haagse partijgenoten bewegen om een aanzienlijke verhoging van de rijksbijdragen te bevorderen.

De makkelijkste weg voor meer inkomsten is die van belastingverhoging. Daar zijn we absoluut tegen! Velen ondervinden dagelijks de gevolgen van de crisis en de bodem is bereikt, of nog erger. Voor gemeentelijke diensten moet echter wel een kostendekkend tarief in rekening worden gebracht.
Verdere bezuinigen blijven nodig, maar dat mag niet ten koste gaan van de eigen inwoners. De ambtelijke organisatie heeft al veel ingeleverd, verder inkrimpen brengt de dienstverlening in gevaar. Mogelijkheden zien we bij:

  • Het met andere gemeenten inkopen van specifieke deskundigheid;
  • Benutten van kwaliteiten van eigen medewerkers boven externe inhuur;
  • Tijdelijke steun uit de regio bij projecten;
  • Samenwerking waardoor taken efficiënter en goedkoper kunnen worden uitgevoerd.