16 maart 2016

Informatieplicht gemeenten over eigen bijdrage Wmo

Gemeenten moeten inwoners beter informeren over de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor een Wmo-voorziening. Ook moeten zij op de hoogte worden gebracht van de financiële ondersteuning door gemeenten, als de zorgbehoevende de eigen bijdrage niet kan opbrengen. Een motie van deze strekking van D66 en PvdA is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Mensen die door de hoge eigen bijdrage afzien van zorg, moeten door gemeenten bovendien goed in de gaten worden gehouden. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, Wmo) moet gemeenten wat het punt van (mogelijke) zorgmijding betreft, wijzen op hun morele verantwoordelijkheid.

Het innen van eigen bijdragen wordt niet opgeschort. Een motie van de SP is door de Kamer verworpen. De SP wilde de inning stopzetten, totdat de gevolgen, zoals zorgmijding, in kaart zijn gebracht. Ook de motie van het CDA om voor de berekening van de eigen bijdrage weer terug te gaan naar het ‘Awbz-systeem’ – waar lage, fictieve tarieven voor dagbesteding en begeleiding de basis vormden voor de berekening van de eigen bijdrage – kon niet op de steun van een Kamermeerderheid rekenen.

Kwijtschelden
De Kamer stemde wel in met een motie van PvdA en D66, om te onderzoeken of de termijn waarbinnen Wmo-gebruikers hun rekening krijgen, kan worden verkort. Mensen komen nu vaak voor onaangename verassingen te staan als ze, weken nadat de zorg is toegekend en wordt geleverd, met de eerste rekening worden geconfronteerd. Voor de zomer moet de Kamer hierover worden geïnformeerd. De PVV wilde een stap verder gaan; door de eigen bijdrage kwijt te schelden als de rekening langer dan acht weken nadat de zorg is opgestart, op zich laat wachten. Ook deze motie sneuvelde.

Moties
De moties werden vorige week donderdag ingediend, tijdens het debat over eigen bijdrage. Aanleiding voor het debat was het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar de gevolgen daarvan. Daaruit bleek dat een kwart van de zorgbehoevenden door de hoge eigen bijdrage stopt met zorg en dat gemeenten hun inwoners nauwelijks informeren over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat.

Bron: Binnenlands Bestuur