11 februari 2014

Iedereen telt mee! (Langedijk Informeert 12 febr.)

Binnen het sociale domein ziet de PvdA Langedijk de rol van de gemeente als een drietrapsraket:
(1) voorkom dat inwoners een beroep moeten doen op voorzieningen, richt je op preventie,
(2) spreek mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht, zoek samen naar oplossingen, en
(3) zorg voor één integrale aanpak, door vragen of problemen binnen één huishouden in samenhang te bekijken.

Met onze ambities streven we naar een Langedijk waar iedereen prettig kan leven, werken en wonen. Want voor ons telt iedereen in Langedijk mee. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen moet maximale kansen krijgen om mee te kunnen doen. En we geven extra aandacht aan mensen die dat nodig hebben. Want met een klein sociaal netwerk ben je niet altijd zelfredzaam en mensen met een beperking doen al een groot beroep op de sociale omgeving, méér kan niet.

Wij staan daarom voor een goed georganiseerd vangnet: de gemeente zorgt ervoor dat niemand naast het vangnet valt, zodat iedereen in Langedijk de kans krijgt om mee te doen en iedereen die dat nodig heeft, hulp krijgt!