Een nieuwe hoeder van een gesubsidieerde maatschappij?