18 januari 2014

Harry Waal, nr 2 op de kieslijst

Wie ben je?
Ik ben Harry Waal, tweede op de kieslijst van de Partij van de Arbeid. Geboren in Hoorn op 25 april 1947. Ik woon in Zuid-Scharwoude en ben (schoon)vader van vier kinderen en opa van een prachtige kleindochter.

Wat is jouw drive?
Ik kom uit een typisch arbeidersgezin: vader altijd aan het werk, moeder thuis in het huishouden met de zorg voor de kinderen en de grootste moeite om rond te komen. Mijn ouders geloofden in vooruitgang en ontwikkeling van de mens door optimaal gebruik te maken van zijn of haar talent. Dus mocht ik na de lagere school naar de HBS, toen de beste schoolopleiding ter voorbereiding op studie of een interessante baan. Wat het laatste betreft ben ik mijn werkzame leven twee jaar geleden geëindigd als directiesecretaris bij de GGD Hollands Noorden.

Je hebt al eerder in de raad gezeten.
Na het behalen van mijn doctoraal Nederlands recht in 1985 ben ik politiek actief geworden. Van 1986 tot 1990 was ik raadslid in Sint Pancras en in ‘92-‘94 in Langedijk. Nu ben ik burgerraadslid en lid van het afdelingsbestuur als penningmeester
en waarnemend voorzitter.

Waarop ligt jouw focus?
Ik zie mijzelf als een product van de verheffing van het arbeidersmilieu, waaraan de PvdA een grote bijdrage heeft geleverd. We spreken nu niet meer van verheffing, maar hebben het over gelijke kansen voor iedereen. Iedereen moet meedoen en (nog steeds) de talenten optimaal gebruiken. Ook in deze tijd is goed onderwijs daarvoor de motor. Naast vele andere onderwerpen wil ik mij uit de zorg daarvoor de komende vier jaar inzetten.