18 september 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: kandidaat-raadsleden en -wethouder(s) gezocht

Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA Langedijk zoekt daarom weer kandidaat-raadsleden en –wethouder(s). Wij roepen geïnteresseerden op zich aan te melden als kandidaat. Aanmelden kan met een mail waarin je motiveert waarom je kandidaat bent. Ook kun je kandidaten voordragen.

Voor de selectie van kandidaten hebben wij een profielschets opgesteld. Deze profiel­schets beschrijft de kennis en  vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van het raadswerk of wethouderschap. Belangrijk is dat de fractie als geheel wel aan het profiel voldoet.

Kijkend naar de toekomst van Langedijk en haar dorpen vinden wij dat de toekomstige fractie of wethouder(s) beschikt over kennis, gevoel of betrokkenheid met de volgende beleidsterreinen:

  • Financiën
  • Wonen, Ruimte en Vastgoed
  • Cultuur
  • Sociale domein (zorg, Wmo, de drie decentralisaties)
  • Onderwijs

Je kunt je aanmelden tot 1 oktober, óók als je nog geen lid van de PvdA bent.

Meer weten?

Voor aanmelding of vragen over de procedure of profielschets kun je contact opnemen met Marcel Reijven, per email langedijk.pvda@quicknet.nl of 06 284 394 77