Gemeenteraad 2018: adviescommissie PvdA Langedijk presenteert conceptkandidatenlijst

2 december 2017

De adviescommissie van de PvdA Langedijk heeft haar voorstel voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018 gepresenteerd. Voor het samenstellen van de lijst heeft de commissie selectiecriteria gehanteerd. In grote lijnen komt dit neer op de beoordeling van persoonlijke kwaliteiten, samenwerkingskwaliteiten en politieke kwaliteiten. Ook is geprobeerd een evenwichtige balans te vinden tussen man en vrouw, ervaring en een frisse kijk van buitenaf. Helaas is het niet gelukt om een evenwichtige afspiegeling van man/vrouw te verkrijgen, omdat zich maar twee vrouwen aangemeld, waarvan één voor een verkiesbare plek.

De voorgestelde kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

  1. Marcel Reijven, Oudkarspel

Marcel was onze lijsttrekker in 2014 en ondanks de teleurstelling dat wij maar één zetel behaalden, heeft hij zich vermand en het fractievoorzitterschap op zich genomen. Marcel weet zich kort en bondig uit te drukken en heeft dankzij zijn kundigheid een waarneembare invloed binnen de raad van Langedijk. Daarnaast heeft Marcel het afdelingssecretariaat – bij gebrek aan kandidaten – behouden en is hij op dit moment de spin in het web, maar ook het gezicht naar buiten toe van de lokale PvdA.

  1. Harry Waal, Noord-Scharwoude

Na in de jaren ’80 en ’90 raadslid in Sint-Pancras en Langedijk te zijn geweest heeft Harry zich in de periode daarna als penningmeester actief binnen de afdeling opgesteld. Hij heeft de laatste vier jaar naar volle tevredenheid als burgerraadslid in de fora meegedraaid. Hij komt daar rustig, evenwichtig en betrokken over en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden.

  1. Marianne Troostwijk, Sint-Pancras

Marianne heeft het gedachtegoed van de PvdA met de paplepel binnen gekregen en is al lang actief binnen de partij o.a. als bestuurslid in Ede en Heerhugowaard waarbij zij in Heerhugowaard 4 jaar voorzitter van de afdeling geweest is. Van 2010 tot 2014 is zij raadslid in Heerhugowaard geweest en sinds 2014 bestuurslid van het PvdA gewest Noord-Holland. Alles overziend vindt zij de lokale – gemeentelijke – politiek aantrekkelijker dan de toch meer op afstand staande provinciale politiek.

  1. Arthur Glas, Oudkarspel

Arthur draait nu al ruim 20 jaar actief in de gemeentelijke politiek voor de PvdA mee. Daarnaast is hij actief in de Langedijker sportwereld. Ook de laatste vier jaar heeft hij als burgerraadslid menig stedenbouwkundig onderwerp behandeld en zijn ruimtelijke ordeningsvisie in de fora naar voren gebracht.

  1. Arie de Graaf, Broek op Langedijk

Arie is in het verleden op landelijk niveau actief geweest voor de PvdA. In de afgelopen jaren had hij een belangrijke rol als voorzitter van de Cliëntenraad, een raad die het College van B&W gevraagd en ongevraagd van advies dient betreffende allerlei zaken op het gebied van de WMO en het sociaal beleid. Op dit moment is hij actief in het ledenparlement van de FNV en binnen het pensioenfonds ABP.

  1. Dirk Korver, Noord-Scharwoude
  2. Peter Bak, Sint-Pancras
  3. Frank Bonsel, Zuid-Scharwoude
  4. Jan Spaansen, Zuid-Scharwoude
  5. Tineke Wiersma, Oudkarspel