Er valt echt iets te kiezen in Langedijk!

20 maart 2018

De verkiezingen voor de gemeenteraad worden steeds belangrijker, het doet er echt toe wie de gemeente bestuurt. Het gaat er dan niet om hoe het groen in de buurt eruit ziet, of hoe goed de bestrating of de verlichting is: daarvoor zorgt elke partij wel. Waarom? Omdat dát eigenlijk heel eenvoudig is.

Het antwoord op vragen waar het wél om draait is veel moeilijker: in wat voor een Langedijk wil je wonen, in wat voor een Langedijk wil je leven?

Alleen of samen?

Het maakt nogal wat uit of je kiest voor een partij die uitsluitend staat voor het belang van het individu, en daarmee géén prioriteit geeft aan het armoedebeleid en de bijstand, of dat je kiest voor de PvdA Langedijk.

De PvdA is de partij die er juist alles aan doet om te voorkomen dat inwoners de verbinding met de samenleving kwijtraken. Meer dan ooit draaien de verkiezingen om deze verschillen, verschillen die door de politieke besluitvorming steeds groter kunnen worden.

Armoede anno 2018

Schrik niet, maar zelfs nu, in 2018, leven veel mensen in armoede. Soms is dat zichtbaar, vaker nog is de armoede onzichtbaar. Treurig is dat die armoede doorwerkt naar kinderen. Van alle kinderen in Langedijk groeit één op de negen op in armoede. Dat zijn zo’n drie kinderen in elke schoolklas!

Maar samen kunnen we het verschil maken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ook deze kinderen mee kunnen doen, dat alle mensen in Langedijk mee kunnen doen.

Dáárom kiest de PvdA Langedijk vóór de samenleving, daarom is ons motto voor deze verkiezingen: Samen vooruit.

Wat zijn de komende vier jaar dan belangrijke standpunten voor de PvdA?

Werk, Inkomen en Zorg

 • De wijkverpleegkundige staat centraal.
 • Ondersteuning voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, wachttijden mogen niet bestaan.
 • Armoedebestrijding heeft prioriteit.
 • Het Minimabeleid blijft toegankelijk voor iedereen met een laag inkomen.
 • Het kwijtscheldings­beleid blijft in stand.
 • We streven naar passend werk voor iedereen, door individueel maatwerk.
 • Vergunninghouders integreren beter, door taalcursussen en intensieve persoonlijke begeleiding

Cultuur, Sport en Onderwijs

 • We hebben met de bibliotheek een sterk centrum voor de Langedijker samenleving.
 • We investeren in muziekeducatie voor de jeugd.
 • In het basisonderwijs worden zwemlessen weer mogelijk.
 • De accommodatie van SV Vrone moet klaar zijn voor de toekomst.
 • Na meer dan 20 jaar overleg heeft Turn Totaal Langedijk recht op duidelijkheid over een vaste accommodatie.

Wonen, Infrastructuur en Milieu

 • Bij nieuwbouw geven we prioriteit aan jongeren en starters op de woningmarkt.
 • Er wordt meer levensloopbestendig gebouwd.
 • De kruising Dorpsstraat – N504 wordt logisch ingericht voor langzaam verkeer.
 • We verduurzamen Langedijk door meer alternatieve energiebronnen te realiseren.

Gemeentelijk Bestuur

 • De democratie moet versterken en vernieuwen. Burgerinitiatieven en vormen van zelforganisatie zullen we omarmen en faciliteren.