21 maart 2014

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

Het Centraal Stembureau van de gemeente Langedijk heeft vanochtend om 10.00 uur de definitieve uitslag vastgesteld. Daarmee is ook bekend geworden wie door de kiezers is gekozen als volksvertegenwoordigers.

Het aantal stemmen en zetels per partij is als volgt vastgesteld:

PartijTotaal #stemmenTotaal
#zetels
Kleurrijk Langedijk16523
VVD17234
CDA13642
Dorpsbelang Langedijk23765
Hart voor Langedijk/D6612893
PvdA9091
GroenLinks10422
ChristenUnie8181

Door drie kiezers is om hertelling gevraagd.  Het Centraal Stembureau heeft daarover besloten: “Het Centraal Stembureau kan alleen tot een hertelling besluiten als er een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Aan deze voorwaarden wordt niet voldaan. Verzoekers baseren zich op een klein verschil tussen de voorlopige uitslag en de definitieve uitslag. Het Centraal Stembureau besluit om niet tot hertelling over te gaan.”

Kandidaten
De gekozen kandidaten per partij zijn:
Kleurrijk Langedijk: Jorrit Bakkum, Annelies Kloosterboer, Ton Buis
VVD: Hans de Graaf, Jasper Nieuwenhuizen, Ben Hoejenbos, Jan Hofman
CDA: Bert Fintelman, Willemien Koning-Hoeve
Dorpsbelang Langedijk: Ger Nijman, Aad Duijs, Els Nieuwland-Rijs, Madelon Swager, Karin van der Vliet – de Boer
Hart voor Langedijk/D66: Dirk Boonstra, Jacqueline de Boer, Gerard Langedijk
PvdA: Marcel Reijven
Groen Links: Klaas Zwart, Irma Schrijver
ChristenUnie: Wim Nugteren

Alle gekozen kandidaten moeten vanmiddag om 15:00 uur hun benoeming aanvaarden. Dat is natuurlijk een formaliteit, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat gekozen kandidaten plotseling besluiten maar niet in de raad zitting te nemen, dat zou immers puur kiezersbedrog zijn.

Coalitieonderhandelingen
Vanmiddag starten de coalitieonderhandelingen met openbare beschouwingen over de verkiezingsuitslag en een eerste verkenning naar het vervolg. De nieuw verkozen raadsleden komen daarvoor bijeen om 16.00 uur in het gemeentehuis aan de Vroedschap te Zuid-Scharwoude.

Nieuwe gemeenteraad
Op woensdag 26 maart om 20.00 uur is er een bijeenkomst waarin de rechtmatigheid van de verkiezingen wordt vastgesteld, het onderzoek van de geloofsbrieven plaatsvindt, maar ook het afscheid van de niet terugkerende raadsleden. De nieuwe gemeenteraad van Langedijk wordt op donderdag 27 maart 2014 geïnstalleerd. Deze openbare vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude.

Bron: Gemeente Langedijk