27 oktober 2014

De Wmo 2015 komt er aan: zorg dat je voorbereid bent!

Er verandert veel in de zorg. De gemeente krijgt een veel grotere verantwoordelijkheid, maar heeft er veel minder budget voor. Gemiddeld moeten gemeentes zo’n 40 procent op het budget inleveren. Heel langzaam druppelt nu naar buiten wat de gevolgen zijn. Weliswaar geldt 2015 als een overgangsjaar, toch zijn gemeenten druk bezig met de herindicatie van de zorg en de verwachting is dat er wordt gekort bij mensen die veel zorg om zich heen hebben.

Wat nu te doen?

  • Zorg dat je voorbereid bent als je wordt uitgenodigd voor een ‘keukentafelgesprek’ bij de gemeente of als er een huisbezoek plaatsvindt. Zorg dat je weet welke vragen er gesteld kunnen worden, welke vragen je moet beantwoorden en welke niet.
  • Voer dit gesprek nooit alleen, en schakel assistentie in. Je kunt cliëntondersteuning vragen bij de gemeente, maar je kunt ook een beroep doen op onafhankelijke organisaties, bijvoorbeeld MEE.
  • Indien je dan toch minder of geen hulp meer krijgt, raden we aan om altijd bezwaar te maken. Voorbeelden van bezwaarschriften Wmo zijn makkelijk te downloaden van internet, bijvoorbeeld via de site van Mezzo. Een bezwaarschrift moet altijd via een brief; dat kan dus niet telefonisch of mondeling!
De ervaring leert helaas dat velen, zeker ouderen, beslissingen van overheden zomaar accepteren. Vaak is men niet gewend om voor het eigen belang op te komen. Gelukkig zijn er steeds meer wegen om hierbij ondersteuning te bieden, ook bij de Langedijker PvdA!
Heb je tips of wil je ervaringen uitwisselen: we horen het heel graag, bijvoorbeeld via het contactformulier, het Langedijker Ombudsteam of rechtstreeks per mail: langedijk.pvda@quicknet.nl!