Door Marcel Reijven op 12 april 2013

De Burger Rekenkamer: onafhankelijk en partijloos?

Op 12 februari werd ik via de mail geattendeerd op een nieuw initiatief: de Burger Rekenkamer. Drie, naar eigen zeggen betrokken inwoners van Langedijk leggen bepaalde verbanden en concluderen op basis daarvan dat de gemeente Langedijk in de problemen komt. Een beetje tendentieus schrijft men dat de gemeente dreigt af te glijden naar een ‘artikel 12’ status, waardoor dan sowieso de OZB met ongeveer 50% zal worden verhoogd.

Gelukkig hebben deze betrokken dorpsgenoten de oplossing voorhanden: de Burger Rekenkamer, een externe onafhankelijke, partijloze, professionele, kritische rekenkamer, die politieke partijen en gemeentelijke overheid volgt en adviseert. Zeker nu de raad van Langedijk het al ruim een jaar moet doen zonder de ondersteuning van een eigen rekenkamer, lijkt dit een waardevol initiatief! Helaas blijft het bij ‘lijkt’, want één van de drie initiatiefnemers is Ronald van Schoorl, voormalig wethouder namens Kleurrijk Langedijk.

Hoezo is er dan nog sprake van een onafhankelijke rekenkamer, laat staan een partijloze?

Wordt vervolgd.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven