Door Marcel Reijven op 12 april 2013

De Burger Rekenkamer: onafhankelijk en partijloos?

Op 12 februari werd ik via de mail geattendeerd op een nieuw initiatief: de Burger Rekenkamer. Drie, naar eigen zeggen betrokken inwoners van Langedijk leggen bepaalde verbanden en concluderen op basis daarvan dat de gemeente Langedijk in de problemen komt. Een beetje tendentieus schrijft men dat de gemeente dreigt af te glijden naar een ‘artikel 12’ status, waardoor dan sowieso de OZB met ongeveer 50% zal worden verhoogd.

Gelukkig hebben deze betrokken dorpsgenoten de oplossing voorhanden: de Burger Rekenkamer, een externe onafhankelijke, partijloze, professionele, kritische rekenkamer, die politieke partijen en gemeentelijke overheid volgt en adviseert. Zeker nu de raad van Langedijk het al ruim een jaar moet doen zonder de ondersteuning van een eigen rekenkamer, lijkt dit een waardevol initiatief! Helaas blijft het bij ‘lijkt’, want één van de drie initiatiefnemers is Ronald van Schoorl, voormalig wethouder namens Kleurrijk Langedijk.

Hoezo is er dan nog sprake van een onafhankelijke rekenkamer, laat staan een partijloze?

Wordt vervolgd.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Wat is je achtergrond? Ik ben op 25 mei 1962 in Wormerveer geboren en opgegroeid in het uiterste puntje van West-Friesland, Enkhuizen. Na de middelbare school heb ik aan de Militaire Academie in Breda civiele techniek gestudeerd, waarna ik tien jaar als officier bij de Landmacht heb gewerkt. In 1995 ben ik overgestapt naar de

Meer over Marcel Reijven