COALITIE PRESENTEERT BESTUURSAKKOORD

7 mei 2018

De nieuwe coalitie in gemeente Langedijk, bestaande uit Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA presenteerde maandagavond het bestuursakkoord ‘De vaart in Langedijk!’ aan de nieuwe burgemeester Leontien Kompier. Het akkoord schetst op hoofdlijnen waar de coalitie de aankomende vier jaar de focus op zal leggen.

De coalitie onderkent zeven speerpunten, onderwerpen die door omvang en impact zeker weerslag zullen hebben op raad, college, ambtelijke organisatie en inwoners van Langedijk: de ambtelijke fusie met Heerhugowaard, de transformatie in het sociaal domein, de transitie van de Omgevingswet, duurzaamheid, financieel gezond en betaalbaar, ‘Langedijk ontwikkelt met water’ en participatie en communicatie. Aan de hand van dit akkoord wordt de Langedijker gemeenteraad uitgedaagd zich later dit jaar buigen over een meer gedetailleerdere raadsagenda.