Agenda voor de algemene ledenvergadering

2 december 2017

Graag nodigen we u uit voor een algemene ledenvergadering van de PvdA Langedijk. Tijdens deze vergadering staan het concept verkiezingsprogramma en de ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 centraal.

De vergadering vindt plaats op woensdag 13 december 2017 in het Regthuis, Dorpsstraat 861, Oudkarspel.

De zaal gaat om 19:45 uur open; de vergadering start om 20:00 uur.

Tijdens deze vergadering stellen we o.a. het verkiezingsprogramma en de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vast. Ter voorbereiding daarop heeft de kandidaatstellingscommissie een ontwerp kandidatenlijst opgesteld.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Financiën
  3. Vaststelling kandidatenlijst
  4. Vaststelling verkiezingsprogramma
  5. Verkiezingscampagne
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Na afloop van de vergadering praten we nog even na in het Behouden Huis, tegenover het Regthuis.