25 juni 2013 | Gemeentehuis van Langedijk

Raadsvergadering

De laatste vergadering van de raad voor het zomerreces. Voor meer informatie zie de site van de gemeente Langedijk