19 juni 2013 | Gemeentehuis van Langedijk

Raadsvergadering

De raad stelt de Kadernota 2013 – 2017 vast.