19 juni 2013, Gemeentehuis van Langedijk | Gemeentehuis van Langedijk

Raadsvergadering

De raad stelt de Kadernota 2013 – 2017 vast.