27 oktober 2014, om 20:00

Fractievergadering

De PvdA-fractie bespreekt specifiek het voorgestelde accommodatiebeleid.