6 januari 2014, Gemeentehuis van Langedijk | Gemeentehuis van Langedijk

Fractievergadering

De fractie van de PvdA Langedijk bereidt de forumvergaderingen van 7 januari voor.

Op de agenda van de fora staan de volgende onderwerpen:

Forum 1A – forumavond 7 januari 2014

 • Oprichting Sociale dienst Regio Alkmaar
 • Besluitenlijst forumvergadering 3 december 2013
 • Actiepuntenlijst forumvergaderingen
 • Afdoening ingekomen stukken aan de raad

Forum 1B – forumavond 7 januari 2014

 • Onderbrengen veiligheidshuizen onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Decentralisatie Jeugdzorg: regionaal beleidskader jeugdzorg 2015

Forum 2A – forumavond 7 januari 2014

 • Permanente bewoning van recreatiewoningen
 • Uitbreiding begraafplaats Broek op Langedijk en kostendekkendheid grafrechten

Forum 2B – forumavond 7 januari 2014

 • Vaststelling bestemmingsplan Speelpark de Swaan en beeldkwaliteitsplan
 • Beheerplannen waterwerken 2014-2017, kunstwerken 2014-2017, wegen en verkeersmaatregelen 2014-2017 en Bestemmingsreserve V620
 • Nieuwe beheerverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014