4 juni 2013, Gemeentehuis van Langedijk | Gemeentehuis van Langedijk

Fractievergadering

De fractie van de PvdA bereidt de komende vergaderingen van de fora en de raad voor, op 11 en 12 juni wanneer de Kadernota op de agenda staat, en 18 juni.

Wilt u spreken met de fractie, of de vergadering bezoeken, neem dan contact op met het fractiesecretariaat op langedijk.pvda@quicknet.nl.