Sociaal en lokaal

Wilt u praten met de fractie, heeft u vragen, of wilt u gewoon reageren? Neem dan contact met de fractievoorzitter Marcel Reijven, (0226) 318299, stuur een mailtje naar langedijk.pvda@quicknet.nl of vul het contactformulier in.


PvdA Langedijk: bestuurlijke fusie is de betere oplossing

door Harry Waal op 12 april 2017

Dinsdag 11 april besprak de gemeenteraad het rapport van Bureau Berenschot, een volgende fase in de discussie over de bestuurlijke toekomst voor Langedijk. Namens de fractie voerde Harry Waal het woord: Om te beginnen denk ik dat het goed is om te schetsen voor welk probleem we, wat de PvdA betreft,  bezig zijn een oplossing

lees verder »

Toekomst peuterspeelzaalwerk in Langedijk bedreigd

door Marcel Reijven op 16 maart 2016

Telt in Langedijk wel iedereen mee? Gisteren, dinsdag 15 maart, heeft de Rechtbank Noord-Holland het faillissement van de Stichting Voorschool Langedijk (SVL) uitgesproken; gelijktijdig is een curator benoemd. De curator heeft aangegeven woensdag 16 maart 2016 nodig te hebben om de situatie in kaart te brengen, reden dat die dag alle locaties van SVL gesloten zijn.

lees verder »

Een hogere eigen bijdrage door einde van het overgangsrecht?

16 maart 2016

Voor zorggebruikers bij wie het overgangsrecht is afgelopen, kan de rekening voor de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening een onaangename verrassing zijn. Vooral de mensen met een (boven)modaal inkomen zullen de portemonnee moeten trekken. Dat heeft vakblad Binnenlands Bestuur becijferd. Vooral de mensen bij wie het overgangsrecht per 1 januari is afgelopen en een (boven)modaal inkomen

lees verder »

Informatieplicht gemeenten over eigen bijdrage Wmo

16 maart 2016

Gemeenten moeten inwoners beter informeren over de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor een Wmo-voorziening. Ook moeten zij op de hoogte worden gebracht van de financiële ondersteuning door gemeenten, als de zorgbehoevende de eigen bijdrage niet kan opbrengen. Een motie van deze strekking van D66 en PvdA is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Mensen

lees verder »

Gemeenteraad stelt begroting 2016 vast

11 november 2015

Dinsdag 10 november behandelde de gemeenteraad van Langedijk de programmabegroting, met het oog op het preventieve toezicht van de provincie een belangrijk moment. De basis was aardig, want het college presenteerde een sluitende begroting, sterker nog, binnen de looptijd van het meerjarenperspectief presenteert het college zelfs een voorzichtig herstel. En uit de begroting, maar ook

lees verder »

Langedijk voert forse bezuinigingen door

door Marcel Reijven op 7 september 2015

Donderdagavond 27 augustus was voor de gemeenteraad van Langedijk de avond van de keuzes. Lang heeft de gemeente bezuinigingen kunnen verdoezelen, voorzichtig door kunnen voeren. En bij de voorbereidingen voor de kadernota bestond nog steeds het beeld dat er tijd was om de taakstellingen later in te vullen. De provincie Noord-Holland, de financiële toezichthouder heeft

lees verder »

Raad Langedijk bespreekt integriteitsrapport

door Marcel Reijven op 3 juni 2015

Integriteit: een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integer handelen houdt in dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende waarden en normen van ‘goed politicus’. Kernbegrippen hierbij zijn: professionaliteit, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Politieke integriteit houdt in dat je de verantwoordelijkheid die

lees verder »

Gemeenteraad Langedijk stelt commissie in voor sociaal domein

22 februari 2015

In de raadsvergadering van 17 februari heeft de gemeenteraad van Langedijk besloten een Commissie Sociaal Domein in te stellen. Sinds 1 januari is de gemeente in hoge mate verantwoordelijk voor zorg, jeugdhulp en participatie. Die verantwoordelijkheid uit zich op verschillende manieren: in ieder geval financieel, ongeveer 60% van de gemeentelijke begroting zal hieraan moeten worden

lees verder »

Hogere eigen bijdrage Wmo wordt schrikken

22 februari 2015

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) waarschuwt mensen voor de hogere eigen bijdragen voor zorg. Eind deze maand komen de eerste beschikkingen in de bus voor mensen die thuis zorg en ondersteuning krijgen. In die brief staat wat mensen maximaal kwijt zijn aan eigen bijdragen. Het CAK stuurt de facturen namens gemeenten naar mensen die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

lees verder »

Soms is politiek héél gemakkelijk

door Marcel Reijven op 6 februari 2015

Hoe voer je als gemeenteraad de regie op complexe dossiers, hoe krijg je grip op die dossiers? Hoe ben je als gemeenteraad betrokken bij de beleidsvoorbereiding in regionaal verband? Wil je als gemeenteraad aan de hand van (door het college) volledig voorbereide stukken nadenken over het besluit dat je moet nemen, of wil je juist

lees verder »