Sociaal en lokaal

Wilt u praten met de fractie, heeft u vragen, of wilt u gewoon reageren? Neem dan contact met de fractievoorzitter Marcel Reijven, (0226) 318299, stuur een mailtje naar langedijk.pvda@quicknet.nl of vul het contactformulier in.


COLLEGE LANGEDIJK: “VOLGENDE STAP IN FUSIEPROCES”.

17 november 2017

Het college van gemeente Langedijk stelt de gemeenteraad voor de weg in te slaan naar een ambtelijke fusie met Heerhugowaard. Deze optie is thans het meest kansrijk, volgens het college. Burgemeester Jan Hoekema: “Het is tijd voor een volgende stap om een ambtelijke fusie daadwerkelijk te realiseren.” Tijdens de raadsvergadering van 12 december behandelt de

lees verder »

Kadernotitie Sociaal Domein met PvdA-amendement gewijzigd vastgesteld

door Marcel Reijven op 15 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 14 november besprak de gemeenteraad de strategische kadernotitie Sociaal Domein. Deze kadernotitie is een compacte notitie, maar het is ook een notitie met een hoog academisch gehalte, veel jargon. Belangrijker is nog dat met deze notitie veel verwachtingen bij onze inwoners worden neergelegd, verwachtingen waarvan het maar zeer de vraag is of

lees verder »

Begroting 2018 vastgesteld, PvdA stemt tegen

15 november 2017

Onze beschouwingen op de Programmabegroting 2018 De Programmabegroting 2018, de eerste begroting in Langedijk voor burgemeester Hoekema, voor dit college de laatste, immers in maart kunnen onze inwoners een nieuwe gemeenteraad kiezen; we kunnen deze begrotingsraad dan ook wel zien als de aftrap voor de verkiezingscampagne. Met de ruime keuzes voor nieuw beleid lijkt dat

lees verder »

PvdA Langedijk: bestuurlijke fusie is de betere oplossing

door Harry Waal op 12 april 2017

Dinsdag 11 april besprak de gemeenteraad het rapport van Bureau Berenschot, een volgende fase in de discussie over de bestuurlijke toekomst voor Langedijk. Namens de fractie voerde Harry Waal het woord: Om te beginnen denk ik dat het goed is om te schetsen voor welk probleem we, wat de PvdA betreft,  bezig zijn een oplossing

lees verder »

Toekomst peuterspeelzaalwerk in Langedijk bedreigd

door Marcel Reijven op 16 maart 2016

Telt in Langedijk wel iedereen mee? Gisteren, dinsdag 15 maart, heeft de Rechtbank Noord-Holland het faillissement van de Stichting Voorschool Langedijk (SVL) uitgesproken; gelijktijdig is een curator benoemd. De curator heeft aangegeven woensdag 16 maart 2016 nodig te hebben om de situatie in kaart te brengen, reden dat die dag alle locaties van SVL gesloten zijn.

lees verder »

Een hogere eigen bijdrage door einde van het overgangsrecht?

16 maart 2016

Voor zorggebruikers bij wie het overgangsrecht is afgelopen, kan de rekening voor de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening een onaangename verrassing zijn. Vooral de mensen met een (boven)modaal inkomen zullen de portemonnee moeten trekken. Dat heeft vakblad Binnenlands Bestuur becijferd. Vooral de mensen bij wie het overgangsrecht per 1 januari is afgelopen en een (boven)modaal inkomen

lees verder »

Informatieplicht gemeenten over eigen bijdrage Wmo

16 maart 2016

Gemeenten moeten inwoners beter informeren over de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor een Wmo-voorziening. Ook moeten zij op de hoogte worden gebracht van de financiële ondersteuning door gemeenten, als de zorgbehoevende de eigen bijdrage niet kan opbrengen. Een motie van deze strekking van D66 en PvdA is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Mensen

lees verder »

Gemeenteraad stelt begroting 2016 vast

11 november 2015

Dinsdag 10 november behandelde de gemeenteraad van Langedijk de programmabegroting, met het oog op het preventieve toezicht van de provincie een belangrijk moment. De basis was aardig, want het college presenteerde een sluitende begroting, sterker nog, binnen de looptijd van het meerjarenperspectief presenteert het college zelfs een voorzichtig herstel. En uit de begroting, maar ook

lees verder »

Langedijk voert forse bezuinigingen door

door Marcel Reijven op 7 september 2015

Donderdagavond 27 augustus was voor de gemeenteraad van Langedijk de avond van de keuzes. Lang heeft de gemeente bezuinigingen kunnen verdoezelen, voorzichtig door kunnen voeren. En bij de voorbereidingen voor de kadernota bestond nog steeds het beeld dat er tijd was om de taakstellingen later in te vullen. De provincie Noord-Holland, de financiële toezichthouder heeft

lees verder »

Raad Langedijk bespreekt integriteitsrapport

door Marcel Reijven op 3 juni 2015

Integriteit: een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integer handelen houdt in dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende waarden en normen van ‘goed politicus’. Kernbegrippen hierbij zijn: professionaliteit, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Politieke integriteit houdt in dat je de verantwoordelijkheid die

lees verder »